(Siste)

Strømbyttetjenesten Elskling.no spår nemlig at strømprisen blir sju prosent høyere i 2015.

– Hvis forventningene stemmer, øker dermed strømutgiftene med 600 kroner for en standard enebolig.

I tillegg økes altså strømavgiften med ett øre, til 13,65 øre/kWh, sier Jens Regnström til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han er gründer og landssjef for strømbyttetjenesten Elskling.no. Nettstedet sammenligner strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og hjelper forbrukerne til å bytte strømleverandør. Nettstedet har hovedkontor i Stockholm.

Fjorårets gjennomsnittlige spotpris ble 24 øre per kilowatt time. Det var en nedgang på 18 prosent fra 2013.

Ifølge Meteorologisk institutt ble 2014 det varmeste året registrert på 100 år i Norge. Temperaturen var 2,4 grader over normalen. Med mild vinter, rekordvarm sommer og våt høst minsket behovet for oppvarming samtidig som tilgangen på vann til kraftproduksjonen økte.

Ifølge Regnström forventer markedet en kraftpris på rundt 26 øre i 2015, basert på en analyse gjennom kraftbørsen Nord Pool.

– En nesten halvert oljepris har også bidratt til å presse ned strømprisene i 2014.

Lav oljepris senker også prisen på kull og gass. Det har redusert strømprisen i våre naboland, slik at Norge også kunne importere strøm relativt billig etter behov, forklarer Regnström.

– Den lave strømprisen er aller best for husholdninger med spotpriskontrakt, og det merkes godt i lommeboken. Verst har det vært for husholdninger med variabel pris der prisbildet ikke har gjenspeilet de lave prisene på kraftbørsen, sier Jens Regnström.

En fordyrende faktor for norske husholdningers kjøp av strøm er nedgangen i den norske kronen.

I løpet av 2014 steg eurokursen fra 8,3 til 9,0 kroner. Handelen på kraftbørsen Nord Pool foregår i euro. Isolert for valutaeffekten innebærer det at kjøp av strøm ble cirka åtte prosent dyrere i 2014.

De store prisdriverne framover blir temperaturen, som direkte påvirker oppvarmingsbehovet. Og nedbøren som påvirker vannkraftproduksjonen.

– Får vi et kaldere og mer nedbørfattig vær enn ventet, kan vi komme til å se enda høyere priser på begynnelsen av året, mener Regnström. (ANB)