Gå til sidens hovedinnhold

Ingen respons for vei-aksjonistene

SKIEN: De folkevalgte får klar beskjed. Gi oss gang- og sykkelvei. Sett i gang strakstiltak, ned med fartsgrensen, få på plass fartsdump og gangfelt. Men svaret lar vente på seg.

Et purrebrev fra innbyggerinitiativet for en sikrere utgave av Luksefjellvegen har nådd fylkeskommunen - journalført 6. januar. Henvendelsen ble første gang sendt i november.

Gir ikke opp

- Verken fylkeskommune eller kommunen har svart enda, veldig skuffende, men vi fortsetter å etterspørre, opplyser aksjonsgruppa ved Katrine Moe Pettersen.

- Og vi har vært i kontakt med de aktuelle grunneierne som er positive til gang- og sykkelvei.

Hun legger til at det var en kollisjon i en utkjørsel på strekningen for litt siden, og hun har den siste tida fått innsikt i observasjoner som viser at det er flere steder på Luksefjellvegen ikke lar seg gjøre å komme seg til side eller "hoppe i grøfta" hvis biltrafikken skulle bli for intens.

- Etter det vi har fått høre er kommunen lovpålagt å gi et svar innen 14 dager.

Stygt kryss

Slik TA har omtalt tidligere er det flere krav beboerne i området har. Og de har satt i gang en underskriftskampanje; hovedmålet er en gang- og sykkelvei fra Tufteputten til Jønnevald.

I løpet av tre uker kom det inn 633 signeringer.

Et strakstiltak er at fartsgrensen settes ned - til 50 kilometer i timer eller aller helst 40.

Ved krysset Luksefjellvegen-Venstøpbakken bør en fartsdump på plass eller gangfelt. Krysset beskrives som "et stygt bredt kryss", dette må man igjennom for å komme seg inn på gang- og sykkelvegen som går mot Venstøp skole.

Et annet kryss er dessuten utfordrende i området.

Advarer

Kommunen bør inn å forlange at private folks hekker beskjæres, er at annet krav. Vegetasjonsutfordringer følger og hull i veikant.

Aksjonistene gjør det klart: Prosessen med gang- og sykkelvei må framskyndes før det skjer en alvorlig ulykke.

Aksjonistene påpeker i et vedlegg at tallgrunnlaget på trafikktetthet myndighetene har brukt siden 2012 er 900 kjøretøy per døgn, men ny telling fra i november 2020 viser det dobbelte, 1873.