Gå til sidens hovedinnhold

Ingen bønn fra kommunen

SKIEN: Barnetrygden er inntekt når sosialhjelp skal beregnes. Ingen bønn fra kommunedirektøren.

Det går fram av innspillingen til "Sosialhjelpsberegning og barnetrygd" som formannskapet behandler denne uka.

Innspillingen er i sin helhet slik: "Dagens situasjon videreføres. Barnetrygden regnes som inntekt i tråd med Lov om sosiale tjenester når økonomisk sosialhjelp til familier i lavinntektsgruppen beregnes."

Tre alternativer

Det er tre alternativer som er oppe. Den nevnte der barnetrygden regnes som inntekt. Alternativ to: Barnetrygden holdes utenfor. Tredje mulighet: Kommunen følger statens satser for barnetillegget - men gjør lokale endringer.

I gjennomgangen av saken pekes det at på mange barnefamilier har lav inntekt. Hvis barnetrygden ikke inntektsberegnes, vil en rekke av dem ha rett på økonomisk sosialhjelp.

Men det er ikke kommunen klar for:

"På grunn av stramme økonomiske rammer i Skien kommune og med referanse til arbeidslinja, innstilles det på at dagens situasjon videreføres. Familiens hele og totale inntekt må legges til grunn ved utmåling av økonomisk bistand. Dette betyr at barnetrygden ses som inntekt når økonomisk sosialhjelp beregnes."

Slik situasjonen er i dag har Navs mottakere av økonomisk sosialhjelp ansvaret for cirka 560 barn.