Det sier Geir Elsebutangen som er leder i Vestfold og Telemark elbilforening.

Han har fått med seg en artikkel i Motor.no som forteller at åpenhetsloven nå har passert statsråd. Følgelig kan den enkelte fra 1. juli neste år lettere få svar «om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Nye krav stilles «til virksomheter om deres kjennskap til prosessen i leverandørkjeden. Og ikke minst: Til at de forteller det de vet».

I den forbindelse kommer dette med kobolt-gruvene i Kongo opp, for kobolt er et viktig råstoff når batterier til elbiler produseres. Amnesty International rapporterte i 2016 at tusenvis av barn jobbet i gruvene under farlige forhold.

Like spilleregler

– Elbilforeningen har vært en pådriver for åpenhetsloven som innføres fra 1. juli neste år, uttaler Elsebutangen.

– Det er et viktig prinsipp at også bilbransjen opererer med åpenhet. Loven vil bidra til likere spilleregler for næringslivet selv og mindre risiko for omdømmetap. En viktig milepæl i arbeidet for et mer ansvarlig næringsliv.

– Loven vil bidra til mer åpenhet rundt arbeidsforhold og batteriproduksjon, og bidra i kampen mot barnearbeid og for å fremme anstendig arbeidsliv i verdens batteriindustri.

Viktig for mange

Elsebutangen trekker fram en spørreundersøkelse i 2021, hvor det går fram at 89 prosent av de spurte sier at det er viktig for dem at produksjonen av bilbatteri skjer i tråd med grunnleggende arbeidsrettigheter og på en miljømessig forsvarlig måte.

– Det er langt fra norske bilimportører til batteriprodusenter og gruveindustri. Elbilforeningen er opptatt av at kravet til dokumentasjon må tilpasses dette.

– Håpet er at initiativ som dette kan være et bidrag til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i den globale produksjonen av batterier til elbiler, og i verdens vareproduksjon generelt.

Norsk elbilforening for øvrig er av den oppfatning at åpenhetsloven og andre initiativ internasjonalt kan bidra til at bilindustrien øker sin oppmerksomhet rundt menneskerettigheter i verdens gruveindustri, stiller flere spørsmål og krav og dermed blir pådrivere for endring.