Det forsikrer kommunikasjonssjef ved Sykehuset Telemark, Lars Kittilsen. Stedet er Skien.

Kittilsen møtte TA på parkeringsplassen nær 100 meter fra hovedinngangen. Han flyttet selv på skiltene med budskapet om at den nye parkeringsløsningen trer i kraft 1. juli.

Valgfritt

- All inn- og utkjøring vil bli registrert av kameraer, og de besøkende betaler via app, nett eller automat, opplyser Kittilsen.

- Blir det ikke betalt innen 48 timer, kommer det faktura i posten - og da med et fakturagebyr. Det lønner seg altså å betale før 48 timer har gått.

Tre innkjøringer

Det er selskapet Aimo Park, som drifter parkeringen ved sykehuset i dag, som står for den nye løsningen.

Selskapet installerer kameraer ved tre av innkjøringene til sykehuset, og kameraene vil fange "bare registreringsnummeret på bilen", som det heter i den offisielle informasjonen fra sykehuset.

Men det hører med at de med parkeringstillatelse for forflytningshemmede må vise fram sitt bevis i ekspedisjonen om de vil få avgiftsfritak.

- De som bare bringer og henter slipper å betale avgift, forteller Kittilsen.

Tydelig skilting skal det bli, loves det.

Frustrasjon og omdømme

- Hva har vært utfordringen med dagens parkeringsordning?

- Mange har nok opplevd den som tungvinn og stressende, at de måtte putte på penger og så videre uten at en helt å vite hvor lenge de skulle være på sykehuset. Parkeringsfrustrasjon er naturligvis ikke noe vi ønsker, og støyen omkring dette er jo heller ikke heldig for omdømmet vårt.

Når de drar

Trenger vi egentlig avgiftsbelagt parkering ved sykehuset?

- Ja, parkeringen må reguleres, slik at de som trenger parkering faktisk får det. Og jeg vil si at kapasiteten vår er god. Men selvsagt er det viktig at den enkelte parkerer der han/hun faktisk skal.

- Framover vil brukerne betale når de drar, ikke når de kommer.

Tidligere

TA har hatt flere saker om parkeringen ved sykehuset de siste årene. I oktober 2019 fikk en drosjesjåfør bot på en parkeringsplass han hadde parkert på en rekke ganger tidligere.

Han uttalte til TA at han var lei seg og fryktet at han måtte slutte å hjelpe mennesker som trengte det.