Budskapet kommer fram i "Årsmelding 2020 for Visit Telemark AS". Og det er hentet fra beretningen til daglig leder, Anne-Hege Svartdal.

Ble rystet

Det heter at nedstengingen "rystet oss alle, og det har vært mye fortvilelse" - og det var mye uvisshet. Daglig leder måtte blant annet permittere ansatte.

Flere kommuner stilte spørsmål ved om Visit Telemark var verdt pengene, og daglig leder måtte i møte med 17 kommuner.

Inntekter i reiselivsnæringen forsvant over natten, og Visit Telemark valgte ikke å fakturere reiselivsnæring for andre halvår. Summen tilsvarte cirka 750 000 kroner - som har blitt kompensert.

Samarbeid

Selskapet har inngått et samarbeid med Mediacom og har lansert en ny markedsplan og strategi for 2021, som skal "reflektere mål, strategier og målgrupper til både fylke, kommuner og næring – ikke minst aktørene sine sesonger, aktiviteter og interne markedsplaner".

Visit Telemark er for tiden i god dialog med Visit Vestfold.

Selv om det har vært et krevende år, mener Svartdal "at krisen har ført med seg mye positivt. Det digitale skiftet er eksplosivt, flere samarbeid som ikke har eksistert tidligere, det mobiliseres i reiselivsnæringen, og bærekraft er tydeligere på agendaen".