500 millioner kroner, 600 millioner kroner. 700 millioner kroner. Hva sluttregningen for Ibsenbibliotek med besøkssenter til slutt vil koste, uten at man gjør endringer, er det ingen som vet. Det eneste man vet er at kostnadene løper løpsk. I utgangspunktet, vedtak i 2019, skulle prosjektet koste 350 millioner kroner.

Nå har bystyret vedtatt at administrasjonen skal legge fram nye utredninger våren 2023. Der man ser på hva som kan gjøres av endringer og nedskaleringer for å redusere kostnadene.

Utreder videre

Mang en av bystyrets medlemmer var opptatt av den utfordringen det er at kostnadene løper løpsk. Men det var et enstemmig bystyre som ønsket at administrasjonen skal gå videre med utredninger.

Gjennom høsten skal det arbeides videre med skissefase, mens man våren 2023 skal ta endelig stilling til investeringsramme. Samtidig skal det i skissefasen også utarbeides forskjellige alternativer til nedskalering av prosjektet.

Endelig vedtak om bygging skal trolig gjøres i 2024. Da har man fire år på seg til Ibsenjubileet i 2028.

Utbytte fra Skagerak

Det som kan gjøre at bystyrets politikere kan se noe lysere på situasjonen er signalene som kom torsdag om forventet utbytte fra Skagerak Energi i 2023.

For 2022, med utbetaling i 2023, er det forventet at Skien vil kunne få et utbytte på 193 millioner kroner. For 2021, med utbetaling i år, har kommunen fått rundt 125 millioner kroner. Og selv om man har brukt noe av dette, blant annet til strømstøtte, så vil utbytte fra Skagerak disse to årene kunne gjøre det enklere for bystyret å gå videre med prosjektet, uten å måtte redusere dette for mye.

Til departementet

Mandag reiser en delegasjon fra kommunen til Kulturdepartementet. Dette for å prøve å hente ut statlige midler til prosjektet. Det er allerede forventet at det skal komme en del millioner kroner fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fra før av har det vært et håp om at departementet skal kunne bidra med 50 millioner kroner. Håpet er at det skal bli lagt inn penger til dette prosjektet allerede i statsbudsjettet for 2023, som legges fram til høsten.