– I helgen og dagene før det har jeg blitt ganske friskt skjelt ut

Av

Av minst fire grunner.