- Vi leter etter Norges beste mangfoldsvirksomhet og oppfordrer folk til å nominere bedrifter til Mangfoldsprisen 2020. I fjor vant Mitt lille spa i Porsgrunn prisen for Region Sør. Hvilken bedrift er best på bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet i år, skriver Marte Fløan Beisvåg, på vegne av IMDi, i en epost til TA.

For Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) handler det om å løfte fram virksomheter som ser verdien av å ha ansatte med ulik bakgrunn, i møte med et tøffere arbeidsmarked.

- I en globalisert verden er nettopp kunnskap om ulike språk og kulturer en viktig kompetanse. Men da må vi både se og utnytte potensialet. Vi må ha ledere som er opptatt av det. Her har Norge fortsatt en vei å gå. Derfor er det viktig å hedre de som faktisk klarer det, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

350 nominerte i fjor

I fjor var det mer enn 350 nominerte til prisen og i regionen vår var det altså Mona Johnsen som utpekte seg og ble enstemmig valgt. Mitt lille spa hadde da medarbeidere fra Zimbabwe, Somalia, Sør-Afrika, Iran og Nepal, i tillegg til Norge.

- Jeg brenner for integrering og arbeid med flyktninger, og gjennom samarbeidet med Flyktningtjenesten i Bamble har jeg fått medarbeidere som har jobbet i bransjen i hjemlandet, og kan det meste unntatt det norske språket, sa Johnsen til TA da prisen ble omtalt.

Nominasjon av årets kandidater skjer digitalt på mangfoldsprisen.no og fristen er 24. mai.

Oppfordringen er at alle som jobber et sted, eller kjenner til en arbeidsplass, som rekrutterer bredt, har gode opplæringsprogrammer, tilbyr norskopplæring eller gjør andre ting for å fremme etnisk mangfold i arbeidslivet, tar kontakt.

Vinnerne fra seks regioner går videre til den nasjonale finalen, hvor prisen for årets mangfoldsbedrift deles ut av kunnskaps -og integreringsminister Guri Melby på Regjeringens integreringskonferanse den 14. september.