Gå til sidens hovedinnhold

I denne barnehagen trives barna best

Resultatene fra foreldreundersøkelsen ved landets barnehager er nå offentliggjort av Utdanningdirektoratet.

(Kragerø Blad Vestmar)

Undersøkelsen gjennomføres årlig mellom 1. november og 20. desember, hvor barnehagene frivillig deltar. Resultatene gir blant annet indikasjoner på hvordan det står til med barnas trivsel og samarbeidet mellom barnehage og hjemmet.

Resultatene finnes her. Dersom enkelte barnehager eller svar mangler i tabellene, kan dette skyldes at barnehagen har en lavere svarprosent enn 20 prosent eller at mindre enn fem foreldre ved en barnehage har svart. Andre kommuner eller barnehager velger å delta annethvert år.

Alle i Drangedal - ingen i Kragerø

I Kragerø deltok kun én barnehage i 2018, mens ti barnehager deltok i 2019. I 2020 har imidlertid ingen av dem deltatt.

I Drangedal har alle de tre barnehagene deltatt i undersøkelsen for 2020. Ifølge resultatene er det Tørdal barnehage som scorer høyest både på barnets trivsel og relasjon mellom barn og voksen med fem av fem mulige poeng. Kroken barnehage og Heirekshaug barnehage følger for øvrig tett etter.

Kroken scorer lavest på ute- og innemiljø med 3,7 - mens både Tørdal og Heirekshaug ligger på 4,2.

Sjekk alle resultatene her:

Kommentarer til denne saken