– Veldig gøy! Nå skal vi lage en vindmølle, sier Anne Elise Bech Lehn.

Sammen med over 90 jenter fra mellomtrinnet (5-7 trinn) var hun mandag på Porsgrunn bibliotek på Girl Tech Fest.

I rosa T-skjorter og med en rekke kvinnelige rollemodeller fra næringslivet og USN ble de loset igjennom en dag utenom det vanlige.

Med nettopp teknologi som hovedfag.

– Hovedtanken bak dette er å bidra til å opprettholde jenters interesse for teknologi. Interessen for å delta har vært veldig stor, så det lover godt, sier bibliotekar og ansvarlig koordinator for arrangementet i Porsgrunn, Hanne Sandvik.

Hun roser både studenter og arbeidsgivere der ute som har satt av en dag for saken.

– Det er fantastisk å se, sier Sandvik.

Lek

På tre ulike stasjoner fikk de utfordringer og teknologi å bryne seg på, og hvor lek og praktiske oppgaver er nøkkelordet.

Girl Tech Fest er et initiativ fra ODA Nettverket, TENK – Tech Nettverket for kvinner, IKT Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Jentene TA snakker med synes det er bra at det settes av en dag, bare til jentene.

– Det er lettere å ta plass og prøve seg. Ofte blir det ellers gutta som tar over og peker på ting som vi gjør feil. Det er lettere å konsentrere seg når det bare er oss, sier Rune Marie Bunes Wingereid.

Dårligere selvtillit

Selv om jentene har like gode karakterer i matte og realfag som guttene, har de likevel dårligere selvtillit i fagene, og velger dem i lavere grad enn guttene, skriver arrangørene bak Girl Tech fest på hjemmesiden.

– Andelen jenter som velger teknologifag som valgfag i ungdomsskolen («programmering» og «teknologi i praksis») er under 20 prosent (SSB, 2020). Og når elevene skal velge fag på videregående skole er det mange flere jenter enn gutter som velger bort realfaglig matte, etter t-matte i første klasse.

– Vi vil derfor øke jentenes interesse, og tro på seg selv – for å gå videre med fagene og være med på å skape og drive teknologiutviklingen – sammen med gutta, skriver de videre.