Tidlig fredag morgen var Utrykningspolitiet på plass på RV37 på Rjukan. I tidsrommet mellom klokken 7.00 til klokken 9.00 fikk to bilister bot for å ha kjørt for fort i 60-sonen på stedet. Høyeste målte hastighet var 80 km/t.

Deretter forflyttet kontrollen seg til Svaddevegen, der kontrollen ble utført mellom klokken 9.20 til 11.10. Her fikk sju personer bot etter å ha kjørt for fort i 50-sonen på stedet.

Her var høyeste målte hastighet 68 km/t, opplyser politiet.