Luftforurensingen er på det som kalles rødt nivå. Det er to hovedårsaker til de høye nivåene, forteller rådgiver Anders Bonden i målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland.

– På dagtid er det veitrafikken og på ettermiddag og kveld er det vedfyring som er hovedkilden, sier Bonden.

Både fredag, lørdag og søndag kveld er det ventet høy luftforurensing i både Skien og Porsgrunn.

Varsler tiltak

Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene som eier av veiene blir varslet slik at de kan vurdere å gjøre tiltak.

– Det er gjort tiltak i natt, forteller rådgiveren.

Det som gjøres er å salte med en spesiell type salt som binder opp svevestøv. Dette gjør luftkvaliteten bedre.

Innendørs

Ved høyt nivå, slik det vil være i kveld, er det flere grupper som ifølge nettsiden bør begrense høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene.

Det gjelder blant annet personer med astma og andre luftveissykdommer, personer med hjerte- og karsykdommer og diabetikere, samt gravide og barn med luftveissymptomer.

Svevestøv

Eksponering for svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død. En rekke befolkningsundersøkelser fra hele verden viser at både korttids- og langtidseksponering for svevestøv er assosiert med sykelighet og dødelighet av hjertekar- og luftveislidelser. Risikoen for dødelighet og sykelighet er høyere ved langvarig eksponering sammenliknet med kortvarig eksponering.

Eksponering for svevestøv kan føre til:
- Forverring av symptomene til mennesker med luftveis- og hjerte- og karsykdommer
- Utvikling av luftveis- og hjerte- og karsykdommer (bl.a. ved å utløse betennelsesreaksjoner)
- Forsterking av allergi
- Effekter på: nervesystemet, fosterutvikling, sædkvalitet, stoffskiftet (f.eks. diabetes og fedme)

Kilde: FHI

Høy luftforurensing slik vi får nå i helgen skjer først og fremst med lave temperaturer nå om vinteren.

– Luftkvaliteten her i Grenland har blitt bedre de siste årene, avslutter rådgiver Anders Bonden i målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland.