Hytteeiere klager på lekeplass: – Ingen bruker millioner for å høre skrik og skrål hele dagen

Hytteeierne mener fritidseiendommene deres vil bli mindre verdt dersom det bygges en større lekeplass i nærheten. De er også bekymret for trafikksikkerheten.