«Tusen takk til dere som varsler oss andre», skriver Pavlyuchenko på Facebook-gruppa Vi i Aurskog-Høland.

Kommentaren er postet sammen med en video av hvordan bilisten som kommer kjørende i motgående kjørefelt tydelig senker farten samtidig som vedkommende signaliserer med lysene at det er fare på ferde.

Kort tid senere kommer det en stor elg byksende over fylkesvei 171, Blakerveien, på Finstadbru.

**Se video av hendelsen øverst i saken!

– Fortjener skryt

– Dette var jo et tidspunkt hvor det var hyggelig å møte på elgen: Det var dagslys og hastigheten i trafikken var lav. Det medførte at jeg så elgen i god tid, forteller Irina Pavlyuchenko til RB.

Hun synes samtidig det er på sin plass med en liten hyllest av sjåføren som så tydelig signaliserte at noe var i ferd med å skje.

– Det er en veldig fin ting å gjøre og det oppleves betryggende at vi kan varsle hverandre langs veien. Det synes jeg fortjener litt skryt, sier hun.

– Senk hastigheten

Elgen som bykset over Blakerveien i helgen unngikk et ublidt møte med et bilpanser. Det er imidlertid ikke sjelden det går galt for elg, rådyr og annet vilt som forviller seg ut i trafikken.

Årlig omkommer drøyt 8.000 dyr i viltulykker i Norge, ifølge en pressemelding som NAF sendte ut i januar i år. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen, opplyser samtidig at spesielt i distriktene er bekymringen for å møte på vilt stor, og kommer med følgende oppfordring:

– Bare ved å redusere hastigheten med ti kilometer i timen halverer man faren for en ulykke, opplyser NAF-rådgiveren.

Skulle ulykken likevel oppstå, ber Svendsen folk om å tenke på egen sikkerhet.

– Har du kjørt på et dyr som så går inn i skogen er det viktig at du ikke følger etter. Dyret er med stor sannsynlighet skadet og kan gå til angrep. I tillegg gjør du jobben vanskelig for hunder som senere skal finne sporet etter dyret derom du har vært der før de kommer. Det beste du kan gjøre er å merke stedet der dyret gikk inn i skogen.