(Kragerø Blad Vestmar)

De trosser naboprotester og går imot rådene fra bygningsmyndighetene, kommunedirektøren, kommunens skiltregler og Byvennene. Flertallet av politikerne i hovedutvalg for plan og bygg stemte nylig for at Kivle/Spar skulle få sette opp igjen åtte flaggstenger på Tollefsens bryggeanlegg i Kirkebukta. Alle de førstnevnte har sagt klart nei til dette.

I fjor måtte flaggstengene tas ned, da butikken ikke hadde søkt om tillatelse til å sette dem opp. Hva er så viktig med denne formen for forurensende reklame at det er nødvendig å sette dem opp igjen? Er ikke store skilt på veggen nok? Skal nå både Kiwi, Tollboden, Jensemann, Barekoza og Onkel Oskar få sette opp flaggstenger, hvis de bare har vett på å søke først?

Flertallspolitikerne må mene at de så absolutt vet best. Hvorfor hører de ikke på protestene? Stemmegivningen i utvalget representerer et demokratisk problem.

Heldigvis er ikke siste ord sagt i denne saken. Per Erik Schulze (MDG) og Terje Mindrebø (Rødt) har anket til kommunestyret. Nå setter vi vår lit til at et flertall der har større sans for estetikk og skiltregler enn de andre representantene i hovedutvalget.

Kragerø Bys Venner