Det sier ordfører i Skien, Hedda Foss Five, som ledet an i å invitere lederen for Justis- og beredskapsdepartementet til Telemark og Skien tidlig i våres.

- Jeg vil framover ta opp dette med stillingene knyttet til Sør-Øst politidistrikt. Dessuten vil jeg vite hvordan de bevilgende midler egentlig blir brukt, sier skiensordføreren.

Bakgrunn for møtet mandag er gjengitt i brevet fra ordføreren til Justis- og beredskapsdepartementet i sommer: Situasjonen for Grenland og Telemark er alvorlig etter at nærpolitireformen ble iverksatt.

I fjor sommer møtte hun sammen med flere ordførere justisministeren i Oslo, et poeng var da at Skien hadde mistet 34 stillinger siden 2016.

Patruljer

- Statssekretær Thor Kleppen Sættem framstod som en hyggelig mann under møtet, men uroen over politisituasjonen i Telemark og Skien har jeg fortsatt.

- En utfordring er at statssekretæren opplyser at alle politidistriktene har fått pengene, mens politiet lokalt mener at de ikke har dem.

Foss Five trekker fram dette med patruljering som hun er opptatt av er et felt som bør styrkes.

- Statssekretæren kommuniserer altså at ressursene er der, men sånn oppleves det ikke hos oss.

Synlig politi

Emilie Schäffer (Høyre) deltok også på møtet mandag:

- Jeg er tilfreds med det, de tok en form for selvkritikk, og lover nå at det er gitt en form for marsjordre, eller føringer i politimeldingen om å prioritere midlene som er gitt til mer synlig politi.

Selvkritikk

- Faktisk har departementet gitt marsjordren nå før sommeren, flere patruljer skal ut i distriktene, politiet skal bli mer synlig, forteller Schäffer.

- Departementet tar en form for selvkritikk, slik jeg oppfatter det, derfor er jeg tilfreds med møtet, de fremsto som lyttende til våre innspill. Har tro på et løft for hele Telemark. Skien er dessuten en storby med de utfordringer det medfører, og det må det tas spesielle hensyn til når ressurser skal fordeles internt i politidistriktet.

Seks barn borte

Schäffer trekker fram at det er bevilget penger til ekstrastillinger i politiet, men at en så langt ikke ser full effekt av dette.

- Et spørsmål er hvor pengene egentlig har havnet. Er de brukt til andre nødvendige tiltak i politiet fremfor patrulje-stillinger ute?

Flere andre ting ble i tillegg luftet på møtet, inkludert bortføringssaker – det ble nevnt for statssekretæren at seks barn med flyktning-bakgrunn er blitt borte i løpet av de siste seks måneder i Grenland, her er ønsket om å få mer kompetanse tilført i politiet. Grenland sliter med rusmiddel-problematikk, pluss at det tar for lang tid fra en forbrytelse har funnet sted til en dom foreligger.