(Kragerø Blad Vestmar)

I desember 2018 vedtok kommunestyret at det skulle gjøres vurderinger vedrørende en ny skolestruktur. Tidlig i 2019 ble det opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe som begynte prosessen med å få inn innspill fra fagfeltet. I november 2019 ble innspillene sammenfattet og lagt frem for Hovedutvalg for oppvekst. I mai 2020 vedtok kommunestyret at en ny skolestruktur skulle utredes. Siden den gang har det vært jobbet intenst med skolestruktur på mange områder.

I skolene har det blitt diskutert, vurdert, skrevet høringssvar og avisinnlegg. I administrasjonen har det blitt brukt utallige timer på utredning og saksfremlegg. Lokalt har det blitt opprettet arbeidsgrupper og det har blitt skrevet høringssvar. Det har vært knyttet stor spenning til vedtaket som skal fattes i mai. Men hvor blir det av den politiske debatten? Med unntak av Hovedutvalg oppvekst sitt arbeidsmøte som ble avholdt forrige uke har det vært merkverdig stille. Det kommer ingen henvendelser, det stilles ingen spørsmål, og det er ingen politiske partier som har kommet med noen tydelige standpunkter. Jobbes dette med? Og hvor foregår i så fall diskusjonene?

Stillheten er urovekkende, og vi er bekymret for at den manglende offentlige debatten kan føre til dårlig forankrede benkeforslag. Det er lagt ned så mye arbeid i denne saken, og forutsetningene for å gjøre velbegrunnede vedtak har vel aldri vært bedre.

Offentlige debatter settes ofte i gang når politikere løfter på sløret. Vi oppfordrer derfor de politiske partiene til å dele sine tanker og standpunkter med kommunens innbyggere, og ønsker den offentlige debatten velkommen!

Styret i Utdanningsforbundet Kragerø