37-åringen er dømt for brudd på kontaktforbud og for å ha slått ekssamboeren ved to anledninger. Han er også dømt for å ha trengt seg inn hos en nabo av ekssamboeren, og deretter ha tvunget henne med seg. Han er blant annet dømt for å ha tatt seg inn i ekssamboerens hus, og ekssamboeren forklarte nylig i rettssaken at han inne i huset slo henne en gang i ansiktet. 37-åringen selv forklarte i retten at han hadde gått inn for å hente noe verktøy, og at ekssamboeren må ha løpt inn i noe.

Må betale 60 000 kroner

Også da 37-åringen satt varetektsfengslet forsøkte han å kontakte ekssamboeren, via en venn han ringte fra fengselet. Det var en fengselsbetjent som skrev en rapport på dette. Fengselsbetjenten oppfattet at 37-åringen ba vennen om å kontakte ekssamboeren. 37-åringen mente at det kanskje kunne oppfattes sånn, men at han ikke hadde gjort dette. Det samme sa vennen hans, og ekssamboeren ble heller aldri kontaktet. Men dommerfullmektig Tarje Neergaard og meddommerne Stein Erik Amlie og Hilde Johansen Tennefoss tror mer på rapporten fra fengselsbetjenten.

37-åringen er dømt til åtte måneders ubetinga fengsel. Han ble senest i fjor sommer dømt for vold mot ekssamboeren, og dommen er en fellesstraff med denne dommen. Han har allerede sittet 104 dager i varetekt, og disse dagene kan trekkes fra fengselsstraffen. Han er idømt besøksforbud mot ekssamboeren for en periode på tre år. I tillegg er han dømt til å bli underlagt elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm. I dommen er det listet opp noen koordinater som han må holde seg utenfor. Det vil si at hvis 37-åringen er cirka en halvtimes kjøretur unna ekssamboerens bolig i Porsgrunn, så går alarmen hos politiet. Det betyr i praksis at 37-åringen må holde seg unna det meste av Grenland i cirka ett års tid, når han kommer ut fra soninga av fengselsstraffen.

Den 37 år gamle mannen er også dømt til å betale 60 000 kroner i oppreisning til ekssamboeren.

Har jobbtilbud og barn i Grenland

I retten sa 37-åringen at han har sterk tilknytning til stedet hvor han bor i Grenland, på grunn av kolleger, venner og barn fra et tidligere forhold. Han sa også at han har et jobbtilbud her. Men retten mener allikevel at det er riktig med elektronisk kontroll i denne saken.

– Dette vil utvilsomt være et alvorlig inngrep i tiltaltes mulighet for livsutfoldelse. Dette mulige inngrepet i tiltaltes livsutfoldelse må veies opp imot hensynet til fornærmede, og står helt sentralt ved vurderingen av tiltakets forholdsmessighet. Tiltalte har vist at han, selv ikke når han sitter i fengsel, kan hindres fra å utøve forbrytelser mot fornærmede. Det forhold at sonen innebærer at tiltalte blir påført et alvorlig inngrep i sin mulighet til livsutfoldelse må etter rettens syn vike av hensyn til fornærmedes mulighet til å opprettholde sin mulighet til livsutfoldelse, heter det i den enstemmige dommen.

37-åringen ble også dømt for råkjøring og kjøring uten førerkort. Han ble frifunnet for et brudd på kontaktforbud som skjedde rett etter at ekssamboeren i forveien hadde bedt politiet om å oppheve kontaktforbudet. Han ble også frifunnet for å ha skadet fingeren til en nabo av ekssamboeren i et basketak.