– Nå føler vi at vi har holdt på lenge nok. Nå går vi sammen alle foreningene i håp om at det vil hjelpe, forteller leder for Sandøya velforening, Jørn Eriksen.

Med en ferge som går mellom Sandøya og fastlandet flere ganger daglig, kan det fort bli katastrofalt, dersom noen blir syke i tidsrommet 23:30 og 04:30. For de omkring 300 fastboende på øya er det livsviktig at offentlige tjenester som ambulanse og brannbil kommer til, dersom uhellet skulle være ute.

Flere frivillige bistår i Førstehjelpslaget og er i førsterekke dersom noen har hjerteinfarkt eller lignende. Men problemet oppstår når pasienten skal fraktes fra land og i båt.

– Det har vært mange episoder som har lignet på ekstremsport for å få pasienten og båra i båten, forteller Vidar Ballestad, bryggeformann på Sandøya.

Nå ber de Porsgrunn kommune om midler til å skaffe seg en ny ambulansebrygge, slik at det er lettere å få pasienter over i brannbåten når det trengs som mest.

– Kan synke

Sandøya førstehjelpslag består kun av frivillige som bistår 24 timer i døgnet på store og små oppdrag. I løpet av fjoråret bisto førstehjelpslaget på 17 oppdrag, i tillegg til å rykke ut på naboøyer. Særlig tiden vi nå går inn i, når hytteturistene inntar øya for sesongen, kan det bli hektisk.

– Folk blir syke etter klokken 23.30 også, forteller Bjarne Bjerkeseth fra Sandøya førstehjelpslag. Han har i løpet av de siste fem årene bodd på Sandøya. Før han flyttet til øya på utsiden av Brevik, jobbet han i ambulansetjenesten i Kragerø.

– Jeg kjenner til problemstillingen. Vi fester ikke pasienten til båra, for eksempel. Båra veier 70 kilo. Faller man utfor synker de, forteller han.

De farligste situasjonene skjer når det er høyvann, eller lavvann. Enten er vannet såpass høyt, at brannbåten ikke får lagt til, eller så er vannet så lavt at pasienten må fires ned med tau. Et eksempel som trekkes fram var da en pasient på 90 år fikk hjerteinfarkt. Det var lavvann og pasienten hang etter armene for å få vedkommende om bord.

– Vil behandle søknad

Velforeningen og Førstehjelpslaget sendte inn en interpellasjon til Bystyret 7. april, hvor de etterlyste midler til en ambulansebrygge. De har allerede fått tegninger og et tilbud om en ny brygge, som er bred nok til å bære en sykebåre på begge sider. Kostnaden ligger på i overkant av 200 000 kroner. Nå håper de at dette kan komme på plass innen sommeren, før alle feriegjestene inntar øya.

– Jeg syntes kommunen kan vise sitt ansvar bevisst og bidra. Det er under enhver kritikk at det ikke har skjedd noe, forteller Sturla Oterhholt, leder for pensjonistforeningen på Sandøya.

I svaret fra ordfører Robin Kåss, står det følgende:

«Sandøya er et aktivt og levende helårssamfunn med både barnehage, skole og butikk. Sandøya førstehjelpslag gjør sammen med blant annet GBR og Sykehuset i Telemark en fin jobb med å skape trygghet for både fastboende og feriegjester.

Ordfører setter stor pris på den frivillige og verdifulle innsatsen som laget nedlegger. At innsatsen verdsettes har kommunen også vist ved at det i 2016 ble investert i en helt ny garasje for både brannbil og ambulanse som laget disponerer.

Ordfører er kjent med at Rådmannen har mottatt søknad om økonomiske midler for å bygge en landgang for ambulansebåre. Rådmannen vil behandle denne søknaden fortløpende innenfor det som er av rammer og retningslinjer.»