Hvilken side ønsker vi skal veie tyngst? Virusene, eller vi?

Av