Leder av utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, Harald Haraldsen (Arbeiderpartiet), bekrefter det.

- Framover må vi nok innrette oss noe annerledes, et sambruk mellom helse og kultur er blant annet aktuelt, sier Haraldsen.

Husleiespørsmålet er knyttet til Spriten kunsthall og atelierfellesskap som i flere år har vært en del av satsingen til "Kunstnerbyen Skien". Neste år opphører husleieavtalen, og kommunens administrasjon er i dialog med Steinar Moe eiendom om en ny leieperiode.

To år først

Innstillingen fra kommunedirektøren/rådmannen er:

1. Skien kommune fortsetter leieforholdet på Spriten kunsthall for ytterligere 2 år, med mulighet for forlengelse på 3 år.

2. Det jobbes videre med utvikling av kunstfeltet i Skien, og det legges fram en sak knyttet til muligheter og utvikling innenfor kunst- og kulturområdet i tråd med vedtatte føringer. Saken legges fram første halvdel av 2023.

En tolkning av det andre punkt kan være at kommunen ikke ser for seg en avtale om Spriten utover to år.

Mener løsningen er god

- Jeg mener en forlengelse på to år er en god løsning, uttaler kultursjef i Skien, Guro Honningdal.

- Det er en del av den langsiktige satsingen på kunstnere i vårt område, stedet fungerer som verksted og visningssted, og elever og unge får anledning til å møte kunstnere. Spriten er dessuten del av den nye bydelen som vokser fram.

Forstår

I en melding til kommunen gir Steinar Moe uttrykk for at han har forståelse for at en vil se den politiske husleieavgjørelsen i sammenheng med budsjettbehandling, og dermed er datoen for en avklaring satt til 31. desember i år.

Han framhever også at ved en ny og eventuelt utvidet avtale, "vil kunstsenteret også få ta del i den spennende utviklingen vi ser for oss på Tømmerkaia og Smieøya, etter mange år med byggearbeider".

Sentrum påvirkes

Slik det er i dag leier kommunen 1000 kvadratmeter i Spriten, leien er på 1,45 millioner per år, på et nivå med det som har vært gjeldende siden 2012. Men kommunen har forhandlet seg fram til en reduksjon i prisen med 280 000 kroner, eventuelle nye lokaler vil komme på 400 000 kroner i tillegg.

Bygningen er en av få synlige spor etter industrihistorien i området.

I saksframstillingen kommer det fram at Steinar Moe trekker fram en utvidelse av atelierkapasiteten. Det heter også at Spriten kunsthall og dens utvikling har "betydning for sentrums attraksjonskraft".

Men på samme tid signaliserer administrasjonssjefen at en ser på "muligheten for å jobbe mer samlet og strategisk" og vil "tar for seg av fremtidige behov for arealer og effektivisering".