Det er Skagerak Energi som nå har gitt en prognose på hvor mye som skal utbetales i utbytte i 2023, for forventet resultat i 2022. Tallene nå viser at Skien, Porsgrunn og Bamble vil kunne få 425 millioner kroner i utbytte neste år. Fordelt med 193 millioner kroner til Skien, 188 millioner kroner til Porsgrunn og 42 millioner kroner til Bamble.

Skyhøye energipriser for kommunens innbyggere er gull verdt for kommunene, som sitter som eiere i Skagerak. Nå kan investeringer i kommunene være sikret.

Bystyret avgjør

– Det vil jo være bystyret som avgjør hvordan vi skal disponere disse midlene. Men de kan ikke gå inn i driften, sier ordfører Heda Foss Five i Skien.

I Skien skal det fortsatt investeres både i sykehjemsplasser og i et nytt bibliotek samt Ibsensenter. Det kan utbyttet fra Skagerak gjøre det enklere for kommunen å få realisert. For siden de fleste investeringsbudsjetter sprekker for tiden, vil flere hundre millioner kroner i utbytte gjøre investeringene enklere.

– Det er klart at dette kan hjelpe i forhold til de investeringene vi skal gjøre. Det kan bety mindre låneopptak som igjen betyr mindre renteutgifter. Men alt dette må vi se på etter hvert, sier Hedda Foss Five.

700 millioner kroner

For de tre kommunene i Grenland betyr dette at man i løpet av 2022 og 2023 får utbetalt 700 millioner kroner i utbytte. Samtidig stikker Statkraft av med nærmere 1,4 milliarder kroner.

For Skien betyr dette at kommunen i 2022 og 2023 totalt får utbetalt 318 millioner kroner. Porsgrunn får 309 millioner kroner mens Bamble får 69 millioner kroner for disse to årene.

For alle kommunene er dette penger som kommunene ikke har budsjettert med. Skien har i 2022 brukt noen av disse midlene som man har fått inn til å gi et kommunalt tilskudd til strømstøtte.

Høye kraftpriser

I brev til sine eiere, Statkraft, Skien, Porsgrunn og Bamble, skriver konsernsjef Jens Bjørn Staff at dagens kraftpriser tilsier at selskapet vil få et bedre resultat i 2022 sammenlignet med 2021. Selv om Skagerak også hadde et godt resultat for 2021.

«Basert på kraftprisene hittil i år, og forventningene gjennom sommeren og høsten vil årets resultat bli styrket sammenlignet med foregående år. Prognose for samlet utbytte til utbetaling i 2023 er beregnet til 1.270 millioner kroner», skriver Staff i brevet.

Et totalt utbytte på nesten 1,3 milliarder kroner, vil være det høyeste utbyttet som Skagerak noen gang har utbetalt.