Grundig prosjektering er vesentlig for et holdbart og feilfritt pepperkakehus, fastslår forskningsinstituttet.

Det er vanskelig å tenke seg bakevirksomhet helt uten feil og skader, men det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader på pepperkakshus.

Ifølge Sintef Byggforsk krever dette en målrettet og aktiv forebyggende innsats på flere områder og av alle aktører i bakenæringen.

STORE KOSTNADER

«Prosessforårsakede byggskader» er skader på byggverk som skyldes at man under utredning, prosjektering, produksjon eller materialtilvirkning ikke har lyktes å følge normert, standardisert, anerkjent metode eller konkrete spesifikasjoner (puh!).

Forskning viser at de årlige kostnadene forbundet med utbedring av prosessforårsakede byggskader i bakenæringen beløper seg til omkring 7–11 prosent av årlig netto byggproduksjon.

– Pepperkakehus skal føre til stolthet og glede. Og det er lenge til neste jul. Da er det viktig at årets produksjon blir vellykket, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved Sintef Byggforsk.

FORBEREDELSER AVGJØR

Kirkhus mener grundige forberedelser er avgjørende for et vellykket resultat, og lister opp noen momenter man bør tenke gjennom før man starter byggeprosessen:

Er det selve prosessen, et imponerende resultat eller knusing og spising som er viktigst? En avklaring av forventninger er vesentlig for en god prosess. Alle involverte må forstå og akseptere målsettingen med byggeprosjektet.

Er det satt av nok tid og plass til produksjonen? Gode rammebetingelser er nødvendig for å unngå sure barn og svidde fingre.

Mange byggeprosjekter settes i gang med et håp om at utfordringene skal bli borte underveis. Det gjør de sjelden.

– Det er for eksempel for sent å finne ut at målene ikke passer etter at kakeelementene er stekt. Det er utfordrende nok å beholde formen fra deig til ferdig stekt element, om man ikke i tillegg skal endre formen på grunn av mangelfull prosjektering, advarer seniorrådgiveren.

En vanlig prosjekteringsfeil ved pepperkakehusbygging er å glemme at elementene har en tykkelse. Man må for eksempel ta hensyn til tykkelsen på veggelementene når man dimensjonerer taket – for ikke å snakke om pipa.

– Gjennomtenkt prosjektering gjør bake- og byggeprosessen enklere og resultatet bedre, uansett om målet er at huset skal være flott eller smake godt, sier Kirkhus.