Det sier Lars Arne Straand, direktør for Straand Hotel i Vrådal, Kviteseid.

Han er i kontakt med kommunen og synes det er betydningsfullt.

Men i andre kommuner går fristen for å søke ut i disse dager, i Skien eksempelvis 16. april, i Kragerø er fristen 23. april.

Skien har 13,1 millioner kroner til disposisjon, Kragerø har 2,3 millioner kroner, Kviteseid skal ha 250 000 kroner å bidra med.

Full fart

– Det er tøft for oss i det private næringsliv, men det er fint at den enkelte kommune har en pott til oss, uttaler hotelldirektør Straand. – Vi vil selv søke når ting ligger til rette for det.

– Har dere åpent for tida?

– Nei, men vi åpner når situasjonen gjør det naturlig. Vi har betydelig pågang, og flere helger til høsten er fullbooket. Satsingen vår på bil og motorsykler slår også an. Ja, det er lys i tunnelen.

Gått glipp av

Hege Pflug, rådgiver i NHO Vestfold og Telemark, er opptatt av at kommunene kommuniserer klart og tydelig med næringslivet om den kommunale kompensasjonsordningen.

– Ja, det er bedrifter som ikke har kjent til ordningen og som har gått glipp av midler, det er leit, sier Pflug.

– Hvorfor er det viktig for bedriftene å søke?

– Mange bedrifter sliter med å betale regningene, og er helt avhengig av midler for å holde bedriften i gang. Målet med tilskuddsordningen er at kommunene skal treffe bedrifter som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Reiseliv- og serveringsbransjen sliter og det er viktig at disse bedriftene får midlene raskt.

Sikring av arbeidsplassene

Pflug trekker også fram dette:

– Gjennom NHOs medlemsundersøkelser har transport- og reiseliv meldt om oppsigelser og frykt for konkurs på grunn av dårlig likviditet. Derfor er det viktig å søke om midler nå, slik at bedriftene kan fortsette sin drift.

– Det handler om lokale arbeidsplasser som må sikres.

En god jobb

– Er dere tilfredse med ordningen og med kommunenes oppfølging av den?

– NHO setter stor pris på samarbeidet med kommunene, og håndteringen av tildeling av midler til bedriftene. NHO mener at tildelingen må skje raskt og til bedrifter som er hardest rammet av korona.

– Hva med regjering og storting?

– De gjør en god jobb med tiltakspakker og midler til fordeling gjennom kommunene som kjenner det lokale næringslivet.

– NHO mener at ordningene må være treffsikre. Det er ikke alle bedrifter som kan vise til omsetnings svikt/nedgang grunnet oppussing eller at bedriften ikke hadde startet ordinær drift. Kriteriene for økonomisk hjelp bør vurderes, og kommunene bør ha en egen pott til reiselivsnæringen som er hardest rammet.