Det skjedde i formannskapet i Skien kommune tirsdag ettermiddag, og det handlet om "Budsjett og økonomiplan 2020-2023".

Millioner mer

Debatten bølget fram og tilbake i lang tid, før forslagene kom på bordet. Da ble det klart at både posisjon og opposisjon hadde funnet fram til midler som styrker oppvekst, og redder miljøterapeuter, og kom med en ny ramme.

Posisjonens forslag ble vedtatt og en gir 11,7 millioner kroner i økte ramme for 2020 sammenlignet med rådmannens forslag; et lignende beløp er foreslått også for de neste år.

Men først skal saken opp i bystyret.

Fra fond

De seks partiene som utgjør posisjonen fikk også inn 16 millioner kroner mer til helse- og omsorg og fem millioner kroner til Skien næringsfond.

Dekning hentes fra ubundet driftsfond. Ingen av politikere var tilfredse med det var inntrykket. Arbeiderpartiets Rolf Erling Andersen sa det rett ut til TA etter budsjettbehandlingen, og Høyres Emilie Schäffer var tydelig: – Denne kommunen drives for dyrt.

Skal bli 100 færre i kommunen

Ellers var et fokus «antall medarbeidere i kommunen». Antall årsverk i 2014 var 3249, antall årsverk i 2018: 3462. Det tilsvarer en økning på 150 millioner kroner.

Budskapet var klart: Veksten i antall medarbeider kan ikke fortsette!

Stikkord er mer rasjonell og effektiv drift, og antall medarbeidere skal ned på 2016-nivå – en reduksjon på 100 årsverk, tilsvarende 70 millioner kroner.