Den nye fylkeskommunen har kuttet støtten på 50 000 kroner årlig, mens det fortsatt er usikkert om kommunene Tokke og Vinje blir med videre. Nå starter jobben med å få flere med på laget. Hvis ikke kan det være slutt på det snøsikre hoppanlegget Huka i Høydalsmo.

Det bekrefter en av de store ildsjelene, styreleder Einar Heggtveit.

Må overbevise kommunene

Nå er de i gang med å overbevise administrasjonene i Tokke og så Vinje om at anlegget må ha økonomisk hjelp for å overleve.

– Vi er fortsatt helt avhengige av å få med kommunene og fylkeskommunen. Hvis ikke, kan vi ikke drifte og holde ved like dette anlegget, sier styrelederen.

Før jul fikk de to oppturer da Tokke kommune ga 100 000 kroner i et engangsbeløp og Huka fikk arrangere et norgescuprenn. Men nå må de ha ny og stabil økonomisk støtte.

– Vi hadde en femårig avtale til og med 2020, men kommunen mente den gikk ut 2019. Likevel fikk vi 100 000 fra Tokke, men vi må jobbe videre. Nå søker vi både Tokke og Vinje om nye femårige avtaler og skal presentere planene våre for administrasjonen i begge kommunene før vi går videre med politikerne, forteller Einar Heggtveit.

Vil ha med flere

– Hva tenker du om å få med flere kommuner?

– Vi vil prøve å få med hele Vest-Telemark. Huka fanger vidt og vi ser folk komme fra flere kommuner for å hoppe her. Vi er også veldig glade og takknemlige for hjelpa vi får fra Skotfoss. De kommer med hoppere og er med og arrangerer og hjelper til. Vi har åpent i bakkene både lørdager og søndager framover. Mange vil bidra og bakkene brukes, fastslår han og fortsetter:

– Nå skal vi snakke med Tokke og Vinje og så vil vi starte dialogen med andre kommuner. Når vi får på plass kommunene, vil vi kjøre et nytt trykk mot fylkeskommunen.

Mangler penger

Einar Heggtveit har tidligere fortalt TA at de trenger 500 000 til den årlige driften og det er allerede små marginer og kritisk siden de kun har hatt 230 000 kroner til å drive anlegget. Etter at fylkeskommunen kuttet sin støtte er de nede på rundt 180 000 - da inkludert det som nå er usikre overføringer fra Tokke og Vinje.

– Det er dramatisk, konkluderer Heggtveit.

Kommunene Tokke og Vinje har vært inne med henholdsvis 100 000 og 50 000 kroner i årlige bidrag.

– Vi må bare fortsette dialogen med kommunene som har hatt fylkeskommunal støtte som et vilkår. Uansett må vi gå i oss selv og revurderer planene om blant annet å lagre snø over sommeren, sa Einar Heggtveit til TA i desember.