Det sier Dag Jøran Myrvang som er leder av partiet i Siljan.

Han og de andre vil benytte kommunehuset til markeringen.

Fortid og nåtid

- Formelt ble partiet stiftet 1. mai 1921 - men akkurat den datoen kunne vi ikke feire på grunn av korona-pandemien, så dermed ble det utsettelse til denne høsten.

- Hvordan skal dere konkret feire?

- Leder i historielaget, Lars Vaagland, skal fortelle om situasjonen rundt stiftelsen og hvordan ting var den gangen. Leder av Arbeiderpartiet i Vestfold og Telemark, Truls Vasvik, vil fortelle om dagens politiske situasjon. Og da blir det gitt anledning til å komme med spørsmål eller si hva en mener, opplyser Myrvang.

Han forteller at det i tillegg vil ble delt ut utmerkelser til tre medlemmer som hver seg har vært medlem i partiet i over 50 år!

Retten til å organisere seg

Lokalhistorier Vaagland sier til TA at stiftelsen av Siljan Arbeiderparti hang sammen med en strid skogsarbeiderne hadde med godseier Treschow, Norges rikeste mann. Det handlet om retten til å organisere seg.

- Arbeiderne fikk liten drahjelp av de lokale politikerne og fant ut at med et eget parti kunne egne politiske saker defineres.

Entusiasmen var stor blant arbeiderne, det var jo bare noen år etter den russiske revolusjonen, og flere i Siljan Arbeiderparti var motivert for å bevæpne seg om det skulle bli nødvendig.

Oldefaren var sentral

Myrvang opplyser på sin side at han i arbeidet med å finne informasjon om oppstarten av partiet, fant ut at nestformannen var Daniel Myrvang.

- Han var min oldefar, men at han hadde dette vervet har jeg ikke kjent til.

Formannen i partiet var de første årene Ole A. Kiste, og han omtales som en fagforeningskjempe. Blant annet ledet han skogarbeiderstreiken i Siljan som fikk ringvirkninger en rekke steder i landet.

Har tro på bedre økonomi framover

Om veien videre er Myrvang klar på at partiet med sine 60 medlemmer vil jobbe målrettet de neste årene for å ta over styringen i kommunen. Lokalt er det et ønske om å få på plass et sentrumsnært bibliotek, for å nevne én ting.

De har dessuten god kontakt med stortingsrepresentantene og partiet sentralt i Oslo.

- Er det en fordel at Arbeiderpartiet nå har kommet i regjering?

- Det er veldig bra. Økonomien i Siljan kommune har vært en utfordring. Jeg tror den vil bli rettet opp framover.

- Hva med det politiske systemet i vår tid?

- Det norske demokratiet er bunnsolid og fungerer utmerket. Vi i Arbeiderpartiet i Siljan gleder oss til å være med videre og kjempe for den gode politikken som gagner folk flest.