Det er et av spørsmålene som snart foreligger i utvalg for helse og omsorg i Skien kommune. Esther Buer (Fremskrittspartiet) står bak.

Alene hele dagen

Utgangspunktet for Buer er kommunens mål om at minst 92 prosent av de over 80 skal bo hjemme – da eventuelt med hjelp fra hjemmetjenesten.

Men det er slik, påpeker Buer i sin interpellasjon, at en del eldre ikke så lett klarer seg delvis alene. For eksempel glemmer flere å spise, selv om personell i hjemmetjenesten har gjort klar brødmat.

Hun mener også at mange eldre blir liggende eller sittende i hele dager uten sosial omgang; hjemmetjenesten er innom i kort tid og så blir den enkelte værende igjen alene.

Tre spørsmål

Spørsmål som dermed stilles:

1. Foreligger det avvik hvor hjemmetjenesten ikke har møtt opp hos bruker til avtalte tider?

Dette med bakgrunn i mat til riktig tid, personlig hygiene og hvor personen er helt avhengig av at andre er til stede for å få helt nødvendig hjelp.

2. Ett tastetrykk kan være avgjørende for verdifull informasjon som er helt avgjørende. Manglende rapport kan i verste fall være det som gir et alvorlig utfall for brukeren av hjemmetjenesten. Hva er kontrollsystemet på dette området per nå?

3. Hvor høy er terskelen før en bruker over 80 år kan tildeles en sykehjemsplass per nå?