Det er informasjon som kommer fra Statforvalteren i Vestfold og Telemark.

Reformen er «Leve hele livet».

Inspirasjon

Det er Statsforvalteren i Trøndelag som har laget veilederen, og den skal gi «inspirasjon, kunne følge med på, og følge opp resultatet av lokale tiltak i reformen».

Dessuten kan veilederen bidra til å justere tiltak om de ikke fungerer etter hensikten.

Skal bidra selv

I veilederen kommer det fram at forutsetningen for at reformen skal virke er at alle sektorer bidrar, at de eldre er med på planlegging, gjennomføring og oppfølging – og at næringsliv og de frivillige medvirker.

Det er vesentlig å kartlegge, planlegge og få reformen inn i kommunens planverk.

Målene

Målinger har betydning, derfor er det «viktig å sette mål for tiltaket, planlegge bruk av måleverktøy og hvordan et tiltak kan evalueres før tiltaket settes i gang».

Målene bør være forankret både hos brukerne og de ansatte.

Fortellinger fra pårørende, brukerne og ansatte skal også benyttes, det «styrker grunnlaget for å vite hvilke forhold og erfaringer som kan medvirke til økte forståelse av resultatene».