Det var oppvekstutvalget i Skien som bestemte seg for dette, basert på et forslag fra de styrende partiene.

Sårbare

Utgangspunkt for selve saken til behandling var et forslag fremmet av Fredrik Halsen (Høyre) som gikk på et ønske om at administrasjonen la "fram en sak som omhandler forslag på tiltak for sårbare barn i Skien". Innstillingen fra kommunedirektøren/rådmannen var å ta saken til orientering.

Men under møtet torsdag kom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Rødt og Kristelig Folkeparti med "Forslag om styrking av forebyggende helse".

Dette skal skje i en toårsperiode.

Økning og utvidelse

Konkret skal det bli to stillinger til helsestasjon for ungdom, én psykologi-stilling og hundre prosent økning av stilling som sykepleier. Barneskolene, ungdomsskolene, videregående skoler får utvidet helsearbeiderstillingene.

Skolen oppfordres til å jobbe videre med livsmestringsprogram.

Finansieringen skjer i utgangspunktet via statlige koronamidler.

Høyres representanter reagerte for øvrig på at forslaget til Arbeiderpartiet & Co. kom helt overraskende og fikk med tilleggsforslag om at administrasjonen skal vurdere effekten av vedtaket.