Det sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet til TA.

På TAs nettutgave søndag 24. november og i papirutgaven mandag 25. november, fortalte hjertesyke Roar Henriksen (76) fra Langesund at apoteket nok en gang er tom for en bestemt medisin som han trenger.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF), som leder av Stortingets helse- og sosialkomité, sa at de følger situasjonen nøye, samt at regjeringa har satt i verk tiltak.

Det samme sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet. Hun nevner som et eksempel at grossistene er forpliktet til å holde et lager tilsvarende to måneders ordinært forbruk av visse legemidler som foreskrives i primærhelsetjenesten.

– Har styrket kapasiteten

– I et lovforslag som nå er på høring, foreslår vi at Legemiddelverket kan iverksette tiltak for å trygge tilgang på legemidler dersom det er fare for eller foreligger en mangelsituasjon. Lovforslaget skal sikre at de legemidlene som faktisk er i Norge og er tiltenkt den norske befolkninga, forblir i landet og fordeles så likt som mulig. I tillegg foreslår vi at Legemiddelverket, gjennom innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus, får oversikt over det totale legemiddellageret i landet. Regjeringa har også styrket Legemiddelverkets kapasitet for å håndtere arbeidet med legemiddelmangel med fire millioner kroner i RNB 2019 (revidert nasjonalbudsjett), og foreslått tilsvarende bevilgning i 2020, sier Erlandsen.

– Når regner dere med at problemet med medisinmangelen blir løst?

– Legemiddelmangel er et globalt problem, og årsakene ligger ofte utenfor Norges grenser. Det er vanskelig for norske myndigheter å påvirke slike strukturelle forhold. Vi har også styrket legemiddelberedskapen i det nordiske samarbeidet og opprettet en nordisk mangelgruppe. I tillegg deltar Norge aktivt i EUs arbeid for å finne nye tiltak for å styrke legemiddelberedskapen, svarer Erlandsen.

Foreslår 29 tiltak

– Har dere vurdert muligheten for å opprette et nasjonalt medisindepot?

– Helsedirektoratet leverte sin rapport om den nasjonale legemiddelberedskapen 21. juni 2019. Denne rapporten inneholder 29 forslag til tiltak, hvorav ett av forslagene er å utvide beredskapslageret for legemidler som foreskrives i primærhelsetjenesten. Dette er et tiltak med økonomiske konsekvenser som må følges opp i de ordinære budsjettprosessene, opplyser Erlandsen.