Det var under siste kommunestyremøte at det ble ja, men det var debatt og flere forslag så dagens lys; avstemmingen viste at ni sa ja – åtte sa nei.

Stridens kjerne var Pride-flagget eller regnbueflagget med seks vannrette fargestriper som siden 1978 har vært mest kjent internasjonalt som «homoflagg»; det har blitt benyttet i ulike parader som går på seksualitetsmangfold og «skeiv» kjærlighet.

Vedtaket innebærer blant annet:

«Kommunestyret vedtar at det skal flagges med prideflagg ved kommunehuset og andre kommunale bygg en dag i uken under Pride. Kommunedirektøren avgjør hvilken dag i uken det skal flagges.»

I tillegg:

«Kjøp av flagg dekkes ved bruk av tilleggsbevilgningskontoen med kr 20 000.»

Misnøye

– Slik jeg ser det er det flere ting som ikke har blitt vurdert, og vi er nok ikke ferdig med det, flere i partiet er for eksempel misfornøyd, uttaler ordfører Sølverød.

Han er klar på at det var de unge i noen partier som kjempet for at det kunne flagges med Pride-symbolet.

Barn og unge

Karoline Tveitan er i samme parti som ordføreren, Senterpartiet, men hun er langt yngre. Og hun har vært med å fronte saken sammen med Ådne Høiseth i Arbeiderpartiet.

Hun sier:

– Siljan har som mål blant annet å være en trygg, levende og inkluderende kommune. At vi kan flagge med regnbueflagget er av det gode, spesielt overfor barn og ung som i flere tilfeller har opplevd trakassering og gjør det fortsatt.

Det kom flere innspill under behandlingen av saken. Halvor Staulen, også Senterpartiet, fremmet i protokollen:

«Organisasjonen FRI. Skeiv ideologi handler om Pride, og regnbueflagget om kjærlighet, mangfold og inkludering. Organisasjonen FRI bekrefter at paraden også handler om politikk og radikal kjønnsforståelse.»

Elisabeth Hammer i Kristelig Folkeparti ville ha flertall for: «Kommunens flaggstenger benyttes kun til det norske flagget, samiske flagget og kommunens flagg.»

Roger Plassen i Arbeiderpartiet: «Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger legges til grunn for kommunens flaggpraksis.»