(Hardanger Folkeblad)

Jahren ønsker debatt omkring ferdsel i villmarka og liker ikke at det skal bli alt for komfortabelt å være på tur i fjellet, melder Laagendalsposten.

Utspillet er gjort kjent av TV2.

– Jeg reagerer på den standarden som DNT har, og vi må ta en diskusjon om hva vi skal imøtekomme av krav. Hvis det er sånn at du ikke engang kan gå på en utedo når du er langt inn på vidda, ja, så finnes det gode tilbud på Geilo, sier han sarkastisk til TV 2.

Jahren mener at hyttetraseene som kalles rødvinsløyper ikke representerer tradisjonell bruk av fjellet og ønsker en diskusjon omkring denne kulturen, der brukerne av DNT-hyttene genererer mye servicetrafikk av diesel til aggregater som varmer dusjvann til gjestene så vel som luksusvarer.

Rødvinsløyper

Jahren mener at det er en kulturforskjell mellom høstingskulturen, som jegerne står for, og den rene betrakterkulturen som ligger bak aktiviteten til DNT.

– Det er veldig fremmed for oss jegere å gå i disse «rødvinsløypene», som mange kaller det. Vi representerer de tradisjonelle brukerne som høster av fjellet gjennom jakt og fiske. DNT bør derfor roe ned og ikke kritisere at vi kjører inn på vidda, sier han til TV 2.

DNT reagerer

– Norsk natur har plass til både jegeren i steinbua og barnefamilien på den betjente hytta, sier Dag Terje Klarp Solvang som er generalsekretær i DNT.

Han tar til orde på foreningens hjemmeside,

– Den siste tiden har enkelte kritisert Den Norske Turistforenings (DNT) tilbud på Hardangervidda. Hyttene våre omtales som hoteller, og transport av mat og drikke inn til de betjente anleggene beskrives med ord og uttrykk som vi ikkje kjenner oss igjen i, skriver han på nettstedet.

– Debatten om hvordan norsk natur skal brukes er viktig, og den går til selve kjernen i DNTs lange historie. Men det som bør være en debatt om hvordan vi skal bruke skog og fjell – både jegere og vandrere – blir dessverre ødelagt av de karikaturene som tegnes, skriver generalsekretæren.