Narasin er et antiparasittmiddel som har vært mye brukt i kyllingfôr. Dette angriper indre organer i en hest og kan føre til skader på hjertet og på mage og tarmsystemet.

Kraftfôret det er snakk om brukes til løpshester og det er potensielt store verdier som står i fare.

- Narasin kan ramme både hjertet og tarmene, sier veterinær Ole Einar Sem i Telemark hesteklinikk. Han gjorde undersøkelser på hestene i Skien som skal være rammet av fôret hvor det nå er funnet narasin.

Dersom en hest får i seg narasin kan løpskraften svekkes, i verste fall kan det være dødelig.

BEKREFTER

Felleskjøpet bekrefter at det ved en feil er kommet kyllingfôr i en storsekk levert til en stall i Skien.

- Det har vært en teknisk svikt i en maskin tilknyttet pakking av sekker. Dette har gjort at det havnet små mengder med annet fôr i storsekker med kraftfôret Champion komplett til hest, sier kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet.

Dette skjedde før jul og det er levert ut 21 storsekker av fôret før tabben ble oppdaget. Det er nå kontroll på hele leveransen og det skal ikke være fare for at forgiftet fôr kommer ut på markedet.

DIARÉ

- Vi har vært i kontakt med alle sammen. Det er oppdaget grisefôr i en storsekk levert til en stall i Bø og grisefôr og kyllingfôr i en sekk i Skien.

Hestene har fått i seg små mengder. De tilbakemeldingene vi har fått er at hestene har virket friske og prestert som forventet etter at fôret ble byttet for 2 mnd siden. Vi har varslet Mattilsynet om denne saken og det er ikke funnet sammenblandinger som har skadet dyr som har fått levert fôret, sier Anderssen.

STRAKSTILTAK

Også i Skien skal hestene ha fått diaré, men prøveresultatene om eventuelle skader som følge av narasin i fôret skal ennå ikke foreligge.

Mest trolig er det snakk om så små mengder at hestene ikke har tatt skade. Det store spørsmålet er hvordan dette kunne skje igjen etter den store fôrskandalen i fjor vår.

- Dette skal selvsagt ikke skje og nå har vi iverksatt strakstiltak, sier Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet.

Produksjonen av kraftfôr til hest er nå flyttet til et produksjonssted hvor det ikke lages kyllingfôr.

- Vi har gjort en feil og dette skulle ikke skjedd, men vi vil understreke at de to sakene ikke kan sammenliknes.

I Trondheim var det lekkasje i en bulkbil som gjorde at kraftfôret inneholdt 40 prosent kyllingfôr med narasin.  Her ble hestene umiddelbart syke. Det har ikke vært tilfelle denne gangen, avslutter kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet.