Det kommer fram i sak som skal behandles av formannskap i Skien kommune denne uka: "Ibsenbiblioteket - prosess for politisk behandling".

Som TA tidligere har omtalt står valget mellom et prosjekt i Kulturkvartalet og et i Meierikvartalet.

Også drift

Rådmannens saksbehandler, Gunn Marit Christenson, opplyser om at prosjektet Ibsenbiblioteket nå er inne i "siste innspurt". To saker blir offentlig 28. januar; det går på lokalisering og prinsipper for drift - og sendes de fire politiske utvalgene - og går til formannskapet 25. februar.

Planen for utvalgsbehandling er slik:

11. februar - utvalg for klima, miljø og byutvikling

12. februar - utvalg for helse og omsorg

13. februar - utvalg for oppvekst

14. februar - utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

Bred politisk prosess

Ikke overraskende vurderer rådmannen "Ibsenbiblioteket som et stort og viktig prosjekt for innbyggerne i Skien og for byutviklingen".

Det er naturligvis grunnen til at prosjektet er "med i en brei politisk prosess".