Strekket mellom Treungen sentrum og Sommersletta blir sett på som «The missing link». Nå vil kommunen bygge en spesiell bru, både for å binde stedene sammen og legge opp til mer aktivitet.

– Jeg tror en slik bru vil bety masse for kommunen. Vi har en gammel bru som ikke føles trygg for myke trafikanter, så en slik bru for gående og syklende vil løse den utfordringen og være en aktivitetsarena for alle, forteller Anne Espelid, kultursjef i Nissedal kommune.

Aktivitetsplattform

Brua som er seks meter bred og som skal flyte på midten skal være en arena både for å være i aktivitet og å slappe av.

– Om man vil sitte stille, hoppe, stupe, fikse eller klatre, så er det muligheter for det. Det er mulighet for å legge til med båt og kajakk, og visjonen for brua er at alle skal føle at de kan ta del i å være på vannet. Ikke alle har råd til båt, noen kommer seg kanskje ikke ut i en båt, sier Espelid og forklarer at brua skal være universelt utformet.

I søknaden kommer det fram at brua skal inneholde aktivitetselementer som skal spore mennesker i alle aldre til å utfordre seg selv. På brua skal man finne ulike bokser med blant annet et rom for å buldre.

– På brua er det plass til noen enkle elementer fra Tuftepark eller tilsvarende. Vi ser for oss en lavere klatrevegg for barn som kan klatres uten sikring, kommer det også fram av søknaden.

Videre ønsker de i tilknytning til brua å tilby gratis utlån av redningsvester, kanoer og SUP-brett. Det vil også være rom for å slappe av.

– Flatene på toppen av brua egner seg svært godt til fred i sinnet, her er man ute på vannet, omgitt av storslått natur, står det i søknaden.

«Som gågata i en by»

Brua skal også være en sosial møteplass hvor man skal kunne komme i kontakt med andre.

– Den skal være som gågata i en by.

Brua fra Sommersletta til Treungen sentrum har vært et ønske helt siden 2015 anslår Espelid.

– Da ble det holdt en workshop med tema om å utvikle Treungen sentrum. Den soleklare vinneren var et ønske om en bru for å binde stedene sammen, forteller hun.

Sommersletta med sin arkitektur, den gamle lokstallen, pakkbu og et parkanlegg blir ifølge Espelid altfor lite brukt. Med brua fra Treungen sentrum håper hun området kan bli knyttet til sentrum og bli brukt i enda større grad.

– Det er helt nydelig der, sier hun.

2023

Kostnadsoverslaget for brua er på 10 400 000 kroner. Nissedal kommune har søkt midler gjennom Kulturdepartementets ordning «Nyskapende aktivitetsarenaer 2021» til bygging av aktivitetsbrua.

- Hvis alt går etter planen vil det bli oppstart i byggeprosessen i januar 2023 mot at vi har klart å skaffe finansiering, så dette blir kjempespennende, sier Espelid.