Her vil de bygge 23 nye boliger

SKIEN: I Gjerpensgate i Skien planlegges det nytt boligprosjekt med 23 boliger.