(Nettavisen): Mina Ottestad Gaupseth (27) er oppvokst i Halden og er bosatt i Bergen. I november 2020 startet hun som rådgiver innen personvern og informasjonssikkerhet i Bergen kommune. De ti siste månedene har hun jobbet som fagleder innen informasjonssikkerhet.

– Jeg valgte å gå den digitale retningen på grunn av de digitale trendene som vil vokse seg enda større i framtiden. Mer og mer av tjenestene, hverdagen og tilbudet vårt er heldigitalt, sier hun.

Mina minnes godt den første tiden som nyansatt i de nyoppussete lokalene, med fin beliggenhet midt på bryggen i Bergen.

– I starten var det ekstra mye å sette seg inn i. Kommunen er stor med mange avdelinger og nye roller å bli kjent med på kort tid. Med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med fredagsquiz, økte trivselen raskt.

Variert og hektisk

– Som fagleder for informasjonssikkerhet i Bergen kommune, er først og fremst arbeidet veldig variert og hektisk. Det har vist seg å være enda mer komplekst enn forventningene jeg hadde da jeg startet i stillingen, som gjør det faglige ekstra interessant, sier hun.

– At ingen dag er helt lik, gjør det spennende å komme på jobb hver dag. Her er det mye som skjer veldig raskt, og du vet aldri hvilke nye utfordringer du vil få i løpet av en arbeidsdag.

I løpet av en uke jobber Mina ofte med å utarbeide sårbarhets- og risikovurderinger, i tillegg til å komme med råd til beredskap og hendelsesorientering. Hun skriver blant annet faglige anbefalinger til Bergen kommune. Disse er basert på lovkravene som finnes, eller retningslinjene som kommer fra andre offentlige aktører som eksempelvis Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Digitaliseringsdirektoratet og Datatilsynet.

Utpreget interesse og engasjement

For å jobbe med IT-sikkerhet framhever Mina at det er ekstra viktig å ha evne til å jobbe i en hektisk arbeidshverdag med mange baller i luften samtidig.

– At det i løpet av kort tid kan oppstå mange endringer, gjør det fordelaktig å ha en utpreget interesse for faget. I tillegg er det viktig å kunne strukturere egne arbeidsoppgaver.

Mina arbeider ofte med å formidle både muntlig og skriftlig informasjon. Derfor er det fordelaktig å trives med å snakke med mange mennesker i løpet av en dag.

– IT-faget oppleves ofte litt komplisert for mange. Det gjør det desto viktigere å kunne formidle komplisert innhold på en god måte. IT-folk snakker gjerne med personer i flere ulike bransjer, og det er viktig å kunne kommunisere risiko. Likeså er det avgjørende å kunne jobbe selvstendig i de faglige vurderingene man utfører, forklarer hun.

For å holde seg oppdatert på IT-sikkerhetsfaget, leser Mina mye fagartikler og skjønnlitteratur på fritiden. Kindle er alltid med på ferie.

– Du kan finne veldig mye tilgjengelig gratis informasjon på internett. Det er også mulig å melde seg på konferanser, kurs og foredrag.

Krevende arbeid

Mina ser ut mot det åpne kontorfellesskapet med et konsentrert blikk. Hun framhever at arbeidet er krevende grunnet risikoen, sårbarheten og trusselsituasjon som stadig vekk er i endring.

– Det forventer at man klarer å holde seg oppdatert både på lovkrav og retningslinjer, men også trusselbildet i verden. Likeså må man ha god teknisk forståelse for de systemene som behandler informasjonen som vi ønsker å beskytte, forklarer hun.

Mina verdsetter godt møter med gode diskusjoner. Hun trives godt med å tegne, og visualiserer gjerne problemstillingene på tavlen som drøftes grundig.

– På møtene er det ofte god stemming og godt humør blant de ansatte, tross et veldig høyt tempo. Det kan gå hele arbeidsdager uten at vi rekker å hilse på hverandre i gangene. Mange er ofte i ulike møter både på og ute av kontoret. Med en krevende jobb hjelper det veldig å være i et godt miljø, der det er rom for å diskutere, lufte tanker og problemstillinger, sier hun.

Tverrfaglig team og selvstendighet

Hun framhever at fagfeltet er i konstant utvikling. Hun synes det er spennende å være en del av et stort og dyktig fagmiljø bestående av jurister som jobber mye med personvern som følge av ny digitalisering. I tillegg til Mina som fagleder i informasjonssikkerhet, har de flere hoder med teknologibakgrunn, i tillegg til samfunns- og statsvitere.

Målet er å kunne angripe en problemstilling fra flere faglige synspunkter, i tillegg til å gi gode råd.

Mina synes det er spennende å få lære noe nytt hver dag.

– Mange her er utrolig dyktige, samtidig som de er flinke til å dele av kunnskapen sin. Det er både interessant og nyttig å samarbeide med interne og eksterne aktører, samt legge til rette for kompetanseutveksling- og erfaring.

Endret trusselbilde

Fra arbeidslokalene i femte etasje speider Mina ut mot fisketorget og det yrende livet i sentrum.

Hun legger ikke skjul på at det blir ekstra hektisk framover som følge av dagens trusselbilde. Hun smiler og trekker pusten. Hun merker at stemningen på jobb kan være spent. Hver dag møter Mina og kollegaene på mange ulike brukergrupper og problemstillinger knyttet til leveransen av digitale tjenester.

– Vi ser at det stadig blir et større søkelys på sikkerhetsarbeid- og prioritering i sektoren. I lys av krigen i Ukraina har det blitt enda mer aktualisert. Det er flere aktører som ser en økning av angrep mot sin virksomhet.

– Som en reaksjon på problematikken, blir det mer oppmerksomhet på beredskap og beredskapsøvelser, samt hvordan vi best mulig kan sikre oss mot digitale angrep.

Hun framhever at de arbeider kontinuerlig med å iverksette gode sikkerhetstiltak med umiddelbar effekt. Det handler om å rigge sektoren og kommunen med langsiktige tiltak, som gir effekter på sikt.

– Det handler om mennesker, prosesser og teknologi, og samspillet mellom dem. At teknologien utvikler seg i rekordfart, gjør at vi må ha en forståelse for utviklingen og hvilke konsekvenser og muligheter det har for oss som samfunn, arbeidsgiver og som individer.

– Det mest utfordrende er at god sikkerhet ikke er synlig. Belønningen er nemlig fraværet av hendelser med negative konsekvenser, understreker hun.

For å håndtere en krevende arbeidshverdag, bruker Mina mye tid på fjellet. I helgene tar hun gjerne en fjelltur i Hardanger, fottur langs Sognefjorden og hytta på Haukeli. Etter jobb går hun gjerne kortere turer i området og benytter seg mye av Bergen sentrum.

– På fjellturer får jeg en god mulighet til å kople av, samtidig som jeg blir bedre kjent med det fantastisk fine landet vårt. Med familie på Sunnmøre og Karmøy er jeg godt kjent langs hele vestlandskysten.

Mina smiler fornøyd og ser bort på flere kollegaer som tar seg en liten kaffepause før neste utfordring.

Sikre og gode nok

– Mange innser hvor verdifull jobben er, også for tjenesteleveransen til kommunen. Eksempelvis er all bistand om hjelp med alarmsystemer på sykehjem digitaliserte. Disse må fungere til enhver tid for at brukere og ansatte kan bruke dem. Det stiller krav til at løsningene er tilgjengelige hele døgnet og hele året, konstaterer hun.

Hun understreker at som et resultat av at digitaliseringen vil øke framover, stilles det enda høyere krav til at systemene og løsningen vi bruker digitalt fungerer på en god og sikker måte. Likedan skal alle innbyggere kunne bruke de digitale løsningene som kommunen tilbyr.

– Det er givende å være med på digitaliseringen som skal forvalte informasjon på en trygg og sikker måte. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte tilliten til våre innbyggere i kommunen.

Markedet trenger folk

Mina løfter fram at de søker kontinuerlig etter nye flinke folk.

– På grunn av et stadig økende søkelys på viktigheten av kompetanse om IT- og informasjonssikkerhet, er det stor etterspørsel blant flinke folk. Spesielt sikkerhetskompetansen er enormt ettertraktet.

– For å klare å holde tritt med de stadige endringene innen digitalisering, er det også behov for etterspørsel av kompetanse innen fagfeltet.

I søket etter nye folk, går Mina og ledelsen bredt ut i søken etter nye kandidater.

– Både nyutdannete med en målrettet bachelor, eller masterutdanning på cybersikkerhet, informasjonsteknologi og samfunnssikkerhet, er svært relevant. I løpet av arbeidslivet kan man ha tatt veivalg, eller skrevet et bachelor/masteroppgave som gjør at du også er veldig relevant for oss.

Hun informerer at bachelorgraden digital infrastruktur og cybersikkerhet, kan man eksempelvis ta ved NTNU på Gjøvik og i Trondheim.

Tilbyr korte studier

Det finnes ulike veier for å bli sikkerhetskonsulent, både på fagskolenivå (to år) og universitet eller høgskole (tre år).

Per Anton Hansen jobber som utdanningsleder ved Fagskolen i Viken på studiested Kongsberg. Her tilbyr de blant annet det toårige studiet «drift og sikkerhet».

Studiet gir deg grundige ferdigheter i blant annet IT-sikkerhet.

– Utdannelser går over fire år på nett på deltid, som tilsvarer totalt 120 studiepoeng. Manglende interesse av søkere, gjør at vi i midlertidig ikke tilbyr utdannelsen på heltid. Dette kan forandre seg raskt. Foreløpig har vi noen ledige plasser på drift og sikkerhet og programmering, informerer han.

– De gode tilbakemeldingene fra både studenter og arbeidsgivere, tyder på at studiet gir studentene kompetanse som arbeidsgivere etterspør, sier han.

Behov for kompetanse

– Med en økt digitalisering og digitalt trusselbilde, er jobben veldig relevant. Vi har utfordringer med å få tak i lærere til studiet, fordi markedet mangler folk med denne kompetansen. IT-sikkerhet er svært relevant i dagens samfunn, sier han.

Hansen understreker at i databransjen går utviklingen av teknologi veldig raskt. Det gjør at de ikke klarer å henge med på de ferskeste trendene innen fagfeltet. Derfor er de avhengige av å leie inn bedrifter med kompetanse, som holder jevnt over kurs for studentene våre.

– De som har tatt utdannelsen går raskt ut i jobb, også før de er ferdig på skolebenken. De kan også vente seg en god lønn i næringslivet. Mange ringer oss og spør etter flinke folk. Det virker som behovet for denne kompetansen er enorm.

Høy startlønn

Som tabellen nedenfor viser, er startlønnen svært høy for sikkerhetsanalytikere og tilsvarende jobber.

Morten Albrechtsen jobber som leder i IT-forbundet i Delta. Han informerer at tallene bygger på en kalkulert gjennomsnittslønn. Tallene er innrapportere fra arbeidsgivere til SSB.

– Endringen i prosent fra 2020 til 2021 for sikkerhetsanalytikere, er blant de høyeste innenfor IT med et gjennomsnitt på 4,91 prosent, opplyser han.

– Tallmaterialet fra SSB viser også at kvinner i alderen 34-54, har hatt en gjennomsnittlig økning i lønn på 7,44 prosent i privat sektor og offentlig eide foretak i hele landet.

IT Forbundet i Delta mener at det vil være gode jobbmuligheter for konsulenter innen IT-sikkerhet i mange år framover.

– Grunnlaget for dette ligger i blant annet i at vi har et stort underskudd på IT-konsulenter. Det er også det som driver lønningene oppover. Det vil også være stort behov for IT-konsulenter som jobber innen sikkerhet med hybride arbeidsplasser, opplyser han.