Her skal det bli mye finere: Investerer 800 millioner

SKIEN: Kan Skien og Kverndalen bli flottere? Mange mener det. En mulighetsstudie er på gang pluss et detaljprosjekt som skal ut på anbud til høsten. – Gående, syklende, barn, voksne og eldre vil nyte godt av det.