Her ligger butikksjefen bakbundet på gulvet: – Jeg har fått mange kommentarer

TOKKE: En tidlig morgen blir butikksjefen i den vesle dagligvarebutikken på Åmdals verk i Tokke funnet bakbundet på gulvet. Han ligger der med bind for øynene og er ikke bevisst.