Det skjedde da det nye verdidokumentet til Kristen idrettskontakt (KRIK) ble vedtatt av et enstemmig styre mandag kveld, skriver Vårt Land.

– Styret er veldig fornøyd med det dokumentet som nå foreligger. Innholdet i verdidokumentet vil være veldig gjenkjennelig for KRIK-ere, men dokumentet som nå foreligger, er en sammenfatning av flere dokumenter som har blitt brukt tidligere, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til avisen.

Organisasjonen fikk i fjor høst mye oppmerksomhet da det internt var uenighet om hvorvidt samboere og homofilt samboende kan være frivillige ledere på organisasjonens leirer. Det endte med at generalforsamlingen i november vedtok at det skal være lov for samboere og homofilt samboende å være frivillige ledere.

– Det er helt naturlig at KRIK differensierer mellom ansatte og frivillige instruktører. I de fleste organisasjoner er det jo slik at man forventer noe annet av dem som mottar en lønnsslipp fra organisasjonen, enn fra dem som er frivillige instruktører noen få dager i året, sier Bjørndal.