Vi benytter oss av kommunens stream. Den kan dessverre hakke noe. Det er dessverre ikke noe TA får gjort med dette.