- Her flyter det av stoff. Amfetamin, blåvalium med fentanyl og sterke reseptbelagte medisiner

BAMBLE: Steinar Mathisen Revheim har vært rusavhengig i 22-23 år og flyttet til Bamble i 2009. Han mener det reddet livet hans. Samtidig er det et svært dystert bildet han tegner av utviklingen i rusmiljøet i kommunen.