Halvor Berg-Hanssen representerer Høyre i Skien og har vært opposisjonsleder i utvalg for helse og omsorg de fire siste årene.

Enorme summer

– Sykefraværet på 14 prosent er et kraftig signal – det står ikke helt bra til, uttrykker Berg-Hanssen.

– Et høyt sykefravær koster kommunen enorme summer. Det går ut over den enkelte ansatte som er på jobb og gir i et voldsomt press. Det rammer brukerne våre.

Han er også av den oppfatning det går utover rekrutteringen.

Styrende prinsipp

– Hva er løsningen?

– Viktigst er etter mitt syn å gjennomføre heltidsstillinger i alle ledd som et styrende prinsipp. Alt av ufrivillige deltidsstillinger og små «rare» stillingsbrøker skal vekk. Så må det være tilstrekkelig fleksibelt til at det er mulighet for frivillige deltidsstillinger der det blir uunngåelig for å få en helhetlig kabal til å gå opp.

En annen ting:

– Det er for stort lederspenn, altså antall ansatte per leder. Her må vi endre, slik at det blir færre ansatte per leder. Det bidrar til at hver ansatt blir bedre ivaretatt, sett og hørt. Det vil gi gode resultater, er min erfaring fra et yrkesliv i industrien.

Berg-Hanssen utelukker ikke at det i tillegg kan være riktig å se på lønns- og arbeidsvilkårene.