I mars snakket TA med Sara Yousef Ramadan, Pia Bugge-Paulsen og Henrik Røine i elevrådet ved skolen. De ønsket en oppgradering av uteområdet, siden mange falt og slo seg på løse brosteiner. Elevrådet sendte også et brev til Porsgrunn kommune om problemet. Hos kommunen kunne avdelingsleder for eiendomsforvaltningen, Annette Birkelid Lekman, opplyse at det var satt av penger til asfalt i årets plan.

– Nå er det tatt ned en god del trær som hadde røtter som gikk under asfalten, og den gamle asfalten er tatt bort. Så har vi fått beskjed om at det skal legges ny asfalt i uke 32. Det passer fint, siden det er uka før skolen starter, sier rektor Kjell Karlsrud ved Grønli skole.

Fjernet brostein på dugnad

Entreprenøren startet 20. juni, første dagen etter at skolen var ferdig før sommeren. Før anleggsmaskinene inntok skolegården ble det gjort en liten dugnad på Grønli.

– Ansatte og andre som trengte det kom og hentet brostein, så vi hadde en liten dugnad på det. Det er fint med gjenbruk av brosteinene, sier rektoren.

Han er godt fornøyd med at fornyelsen av uteområdet nå er i gang.

– Elevrådet skal ha ros for at de tok opp saken, og kommunen har prioritert oss foran andre prosjekter. Så det er bra, sier Karlsrud.

Graver ned nye kummer

Til uka skal entreprenøren fullføre det som må gjøres før asfaltering av skolegården. Dette skal blant annet løse utfordringene skolen har hatt med dårlig drenering.

– Tidligere har det samlet seg vann i den ene enden av skolegården, som frøs på om vinteren. Nå blir det laget riktig fall hele veien, og det blir også gravd ned to nye kummer, sier rektoren.

For de 350 ungene på det som er kommunens største barneskole sammen med Heistad, betyr det et helt nytt uteområde til skolestart.

– Elevrådet har snakka om at de vil merke opp forskjellige ting som paradis, basketbane og stikkballbane, så det må vi få gjort når området står ferdig, sier Karlsrud.

Bruker nesten 900.000 kroner

Det er Sør Entreprenør i Dalen som står for arbeidet på skolen.

– Det var totalt fem tilbydere i konkurransen, som ble vunnet av Sør Entreprenør med et tilbud tett opptil 900.000 kroner, sier prosjektleder Bjørn Sverre Nyrud i Porsgrunn kommune.

Han opplyser at de først hadde en lavere sum å bruke på uteområdet, og at det var tenkt å gjøre oppgraderingen i to omganger.

– Da fikk vi beskjed fra skolesjefen om at vi fikk litt mer penger, slik at alt arbeidet kunne gjøres på en gang. Det er veldig greit å ikke vente til neste sommer med å gjøre resten, sier Nyrud.