Onsdag vedtok fylkestinget budsjett- og økonomiplan for neste år, og dermed også hvilke strekninger i fylket vårt som planlegges utbedret i 2022.

Følgende strekninger skal få ny asfalt i Porsgrunn og Skien:

Fylkesvei 59: Gimsøy kryss fylkesvei 59– Herkules rundkjøring - 641 meter

Fylkesvei 354: Brattåskryss riksvei 36 Skjelsvik - 1199 meter

Fylkesvei 3268: Porsgrunn/Skien grense–Riis kryss fylkesvei 33 -3283 meter

Fylkesvei 3272: Buer–Nærum skole -1899 meter

Fylkesvei 3282: Fossum–Hoppestadbrua - 3117 meter

Fylkesvei 3298: Søtveit–Skjelbred -1750 meter

Disse gang- og sykkelveiene skal få ny asfalt:

Fylkesvei 357: 664 meter

Fylkesvei 32: Fortau Nylende rundkjøring øst–Brekkeby rundkjøring - 645 meter

Fylkesvei 32: Fortau Rådhusplassen rundkjøring–Ilenveien - 1 994 meter

– Arbeidet med å sikre gode og trafikksikre fylkesveier er blant det viktigste vi som fylkespolitikere gjør for folk, næringsliv og industri i fylket vårt. Selv om vi ikke er der at vi klarer å ta igjen vedlikeholdsetterslepet – som er beregna til 5 milliarder kroner – er vi svært glade for å kunne prioritere disse tiltakene, sier leder for hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg (A) i en pressemelding.

Asfaltplanen for hele fylket finner du her. Hvis du er interessert i andre byggeprosjekter som fylkeskommunen planlegger innen samferdsel neste år, finner du investeringsporteføljen her.

– Vi gjør det vi kan for å sikre at fylkesveiene våre er trygge. Vi får på plass en rekke trafikksikkerhetstiltak over hele fylket, både fylkesveier og gang- og sykkelveier får ny asfalt, og ikke minst bruker vi pengene våre på mer dyptgående og langsiktige tiltak for å oppgradere veimassen - tiltak som vil vare, sier Høiberg i pressmeldinga.

Det totale asfaltbudsjettet er på 85 millioner kroner, etter at fylkestinget gjennom budsjettbehandlinga bevilget 15 millioner ekstra til asfalt for neste år. Hvilke strekninger dette vil komme til gode er ennå ikke klart.

Utover dette vedtok trafikksikkerhetsutvalget i forrige uke også å bevilge penger til en rekke små og store tiltak for å gjøre trafikken i fylket vårt tryggere. Blant annet ble det bevilget 3,3 millioner kroner til gangkulvert under Gulsetringen i Skien. Se hele lista over tiltak her.