Offentligheten skal ikke få greie på hva som skjer knyttet til personalsakene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Av redsel for at det skal komme spørsmål som kan gå på enkeltpersoner så velger fylkesordfører Terje Riis-Johansen å lukke møtet. Noe resten av fylkesutvalget enstemmig tiltrådte.

Fylkesutvalget skal behandle sak knyttet til økonomidirektør Rune Terje Hjertaas. I tillegg er det forventet at fylkesdirektør Arve Semb Christophersen vil orientere fylkesutvalget om personalsak knyttet til tidligere fungerende fylkesdirektør Lisbeth Eek Svensson. og eventuelt andre personalsaker.

Fylkesutvalget har nå gått i lukket møte.

Får sluttpakke

Det som er klart er at fylkesdirektør Arve Semb Christophersen foreslår å trekke tilbake den endringsoppsigelsen han ga til økonomidirektør Rune Terje Hjertaas i august 2021. Og at fylkeskommunen inngår en sluttpakke med Hjertaaas. Økonomidirektøren får med seg full lønn til oktober 2024, da han fyller 65 år. Samtidig innebærer det at Hjertaas går av fra sin stilling med virkning fra 30. juni.

Endringsoppsigelse

Rett etter sommeren 2021 fikk Hjertaas en endringsoppsigelse i etterkant av rapporten fra Skagerak Consulting. Prosessen med oppsigelsen ble startet av fungerende fylkesdirektør Lisbeth Eek Svensson. Men hun hadde dialog rundt dette med nåværende fylkesdirektør Arve Semb Christophersen. Dette skjedde sommeren 2021, før Semb Christophersen formelt tiltrådte jobben som fylkesdirektør.

Men det var sistnevnte som gjennomførte oppsigelsen. En oppsigelse som ble bestridt av Hjertaas som valgte å gå til rettssak mot fylkeskommunen for usaklig oppsigelse.

Trakk kravet

I innstillingen til fylkespolitikerne skriver fylkesrådmann at Hjertaas ikke lenger framhever at endringsoppsigelsen var ugyldig, men usaklig. Dette skjedde til Telemark tingrett i mai. Dette for at Hjertaas da skulle kunne gå i forhandlinger om å trekke seg ut av arbeidsforholdet.

«I prosesskriv til Telemark tingrett 19. mai 2022 endrer adv. Andersen saksøkers påstand i punkt 1 til at 1. Endringsoppsigelse datert 7. september 2021 av Rune Terje Hjertaas er usaklig. Som konsekvens av endring av påstand skriver adv. Andersen at økonomidirektør ikke lenger vil ha rett til å stå i stilling og det bes om at retten setter en dato for hans fratreden.

Telemark tingrett har i brev til partene datert 24. mai 2022 meddelt at retten ikke kan eller skal fastsette dato for avvikling av arbeidsforholdet. Tingretten avslutter slik: «Denne saken er åpenbart krevende for både saksøker og saksøkte. Retten ber prosessfullmektigene om å bruke sin kunnskap og kløkt til å hjelpe klientene til å se etter løsninger. Dersom en avslutning av arbeidsforholdet er nødvendig eller ønskelig, forventer retten at i hvert fall prosessfullmektigene klarer å finne fram til en dato for dette.»

Trenger godkjennelse

Avtalen som nå er framforhandlet mellom Hjertaas og fylkeskommunen kommer opp til politisk behandling i fylkesutvalget onsdag. Fylkesdirektøren ber fylkespolitikerne om fullmakt til å inngå sluttavtale med Hjertaas. I avtalen kommer det fram at Hjertaas vil få etterlønn fram til han fyller 65 år i oktober 2024, samt at fylkeskommunen dekker hans advokatutgifter på 600000 kroner.

Med avtale på plass så vil fylkeskommunen slippe unna en rettssak som var berammet senere i år.