Det sier ordføreren i Siljan, Kjell Sølverød.

Han hadde sett fram til regjeringens reviderte nasjonalbudsjett 12. mai, men etter en nærmere gjennomgang ble han skuffet. Regjeringen ønsker ikke å reversere ordningen som går på at små kommuner som ikke har ønsket å slå seg sammen med noen, «frivillig små», taper økonomisk.

I tillegg har han vært i kontakt med Vegårshei kommune som har sendt et brev til regjeringen og partiene på Stortinget om saken.

Millioner i tap hvert år

– Vårt basistilskudd ganges med en faktor på 0,82. Dette må, som Vegårshei kommune sier det, oppfattes som en løpende straff – mange år etter at vi valgte å følge en unison folkevilje i en kommunereform som skulle være frivillig, uttaler Sølverød.

Han regner med at det er snakk om et beløp på 5,1 millioner kroner per år.

– Siljan kommune har det stramt økonomisk, og vi har kuttet i mye de siste årene. Koronapandemien hjelp ikke akkurat til den heller. Vi trenger alle millioner vi kan få.

Bort som virkemiddel

Ordføreren er tydelig, det ikke er Senterpartiet dette står på, det skal være Arbeiderpartiet som vegrer seg.

Sølverød understreker at han nå har en forventning om at regjeringen gir tydelige signaler på at de vil respektere folkeviljen når det gjelder kommunestrukturen – og basistilskudd ganger 0,82 blir borte som virkemiddel i budsjettet.

Tar det opp med stortingsrepresentantene

Kollega av Sølverød i kommunestyret, Dag Jøran Myrvang i Arbeiderpartiet, er klar på at også han jobber for at Siljan skal få kompensert for det som er tapt i forbindelse med kommunereformen:

– Dette skal jeg blant annet ta opp med våre stortingsrepresentanter 10. mai. Det er ingen tvil om at kommunen som statens forlengende arm, og som utfører tjenester for innbyggerne, må ha skikkelig vilkår, og vi har jo dessuten Hurdalsplattformen som grunnlag. Jeg har stor tro på at dette vil gå bra.