Helsedirektoratet mener at gjennomføring av trinn fire på nåværende tidspunkt trolig vil medføre økt smittespredning, skriver de i sitt faglige grunnlag, som de leverte til regjeringen onsdag 1. september.

– Med dagens smittetall må det antas at smitten kan spre seg fra uvaksinerte til en-dosevaksinerte eller andre sårbare grupper, skriver direktoratet.

De trekker også fram at Folkehelseinstituttets ukentlige modellering antyder at tallet på smittede og koronapasienter på sykehus kan fortsette å øke de neste to-tre ukene.

De skriver at den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre, er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, skriver de.

De anbefaler heller ikke endringer av innholdet på trinn tre eller trinn fire nå, men likevel anbefaler de at det åpnes for flere personer til stede på arrangementer med koronasertifikat og faste, tilviste plasser.

På regjeringens pressekonferanse klokka 12 blir det trolig kjent om de følger direktoratets anbefaling.

FHI anbefaler at barn født mellom 2006 og 2008 får tilbud om én dose koronavaksine

Barn født mellom 2006 og 2008 i ungdomsskolen bør få tilbud om én dose med koronavaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet.

– Ved et slikt tilbud vil ungdommen redusere egen risiko for alvorlig sykdom, skriver Folkehelseinstituttet i sin anbefaling til regjeringen.

På regjeringens pressekonferanse klokka 12 blir det klart om de følger Folkehelseinstituttets anbefaling.

Folkehelseinstituttet har brukt sommeren på å vurdere om barn og unge skal bli tilbudt koronavaksine.

– Ungdom i alderen 12–15 år har generelt svært god vaksinerespons, og det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lenger enn etter én dose i denne aldersgruppen enn det vil være hos voksne, skriver FHI.

Fra før har barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør denne gruppen mellom 2.000 og 3.000 barn.

De skriver videre at det å gi én dose til denne aldersgruppen på samfunnsnivå ikke i samme grad vil bidra til å redusere smittespredning. FHI mener at man kan vurdere en dose to når det foreligger nok kunnskap.

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over tolv år mot koronavirus. Blant dem er Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.